Predajca

Názov:Euroline computer s.r.o.
IČO:36395994
DIČ:2020121499
IČ DPH:SK2020121499
Mesto:Martin
PSČ:03601
Adresa:Svätoplukova 7
Telefón:0434238612
E-mail:eurolinecomputer@gmail.com
Kontakt:Juraj Moric
Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro ,Vložka číslo: 12628/L