PrevádzkareňEuroline computer s.r.o.
Svätoplukova 7
03601 Martin


: 0434238612
: eurolinecomputer@gmail.com

SídloEUROLINE computer, s.r.o.
Svätoplukova 7
036 01 Martin

: 36395994
: 2020121499
: SK2020121499
Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro ,Vložka číslo: 12628/L